انجمن صنفی نگارخانه داران تهران

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران شهرتهران

از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت میگردد که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۸ ساعت ۱۰ صبح در محل مجموعه فرهنگی هنری آسمان واقع در خیابان ولیعصر(عج)، انتهای خیابان شهید فلاحی(زعفرانیه)، نبش خیابان فیروزکوه، شماره47 حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱_گزارش خزانه دار
۲-گزارش بازرس
۳-تصمیم گیری در خصوص افزایش حق عضویت سالیانه
۴- برگزاری انتخابات بازرس

هیئت مدیره انجمن صنفی

دیگر مطالب انجمن