انجمن صنفی نگارخانه داران تهران

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما در اردیبهشت ماه سال 1396 آغاز به کار کرده است. تکتم فرمانفرمایی مدیر این گالری است. وی که دکتری مدیریت فرهنگی هنری دارد و عضو هیأت علمی دانشگاه است؛ حاصل سال ها تجربیات خود در زمینه آموزش را به صورت عملی و با نگاهی آکادمیک به مقوله هنر در قالب تأسیس گالری فرمانفرما به کار گرفته است و تلاش دارد تا از مدیریت هنری در فضای کسب و کار نیز بهره ببرد.گالری فرمانفرما در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، خیابان اعرابی دوم، در دو طبقه واقع شده است و مساحت هر طبقه به متراژ 166 متر مربع است که اقدام به برگزاری نمایشگاه های هنری و نشست های تخصصی می کند. این گالری خود را به مثابه پلی میان هنرمند و مخاطب می داند و در این راستا به هنرمندان کمک خواهد کرد تا برای آثار هنری خود فضایی برای ارتباط هر چه بهتر با دنیای بیرون و مخاطبان و حامیان هنری ایجاد کنند و در ضمن به مخاطبین نیز یاری خواهد رساند تا به شناخت عمیق تر هنرمندان و آثار آنها نائل گردند.چندی از سیاستگزاری گالری فرمانفرما بر اساس نیل به اهداف بلند مدت این گالری است که شامل موارد زیر است؛

۱- حضور مستمر و مداوم در عرصه هنر 
۲- حضور مستمر و مداوم در دوسالانه های معتبر بین المللی 
۳- برگزاری ۲-۳ نمایشگاه در سال برای هنرمندان خارجی 
۴- خلق و تداوم برگزاری یک رویداد هنری
۵- داشتن نگاه علمی به گالری داری نه تنها بازار و حراجی های داخلی و خارجی بلکه نگاهی آکادمیک 
۶- توجه به موزه ها و بینال های بین المللی 
۷- ترغیب سرمایه داران به منظور ورود به بازار هنر و خرید آثار هنری 
۸- تلاش بر مخاطب سازی هر چه بیشتر و تاثیر آن در ارتقاء سطح ذائقه فرهنگی توده مردم 
۹- کمک به درک درست و علاقه عموم مردم از آثار هنری معاصر در جهت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی در این حوزه 
۱۰- ایجاد فضایی برای شناسایی و ارتقاء هنرمندان معاصر ایران 
۱۱- تاسیس مرکزی به منظور تبادل و ارتقاء هنرمند در بین ملل مختلف 
۱۲- تقویت فضای گفتگو بین هنرمندان ، منتقدان، مجموعه داران و عموم مردم 
۱۳- حمایت از پروژه ها و ایده های اصیل هنرمندان 
۱۴- هم افزایی و تولید دانش (انتشارات – نمایش – مستندسازی و …) 
۱۵- سازماندهی کلکسیون های هنر معاصر ، کلکسیون داران 

تکتم فرمانفرمایی