گالری اینجا

تالار این/جا در پاییز سال ۱۳۹۷ با هدف ایجاد فضایی برای تأمل در آثار هنری در مدیوم‌های مختلف، توسط صابر ابر، و با مدیریت شاهد صفاری، افتتاح شد.

تالار یا گالری این/جا، فضایی برای تماشای آثار هنری است که بدون درنظرگرفتن سابقه‌ی هنرمند، بر ارائه‌ی آثاری متأثر از زمان، جامعه و جهان تأکید دارد.

در این/جا نمایشگاه‌ها به دو صورتِ گروهی و انفرادی برگزار می‌شوند: نمایشگاه‌های گروهی دربردارنده‌ی موضوعی مشخص از آثار هنرمندانی از نسل‌های مختلف است و در نمایشگاه‌های انفرادی، اولویت با هنرمندانی است که اولین نمایش آثارشان را تجربه می‌کنند. که در انتخاب و برگزاریِ اغلب این نمایشگاه‌های انفرادی، تمرکز تالار این/جا بر هنرهای ایرانیِ الهام‌گرفته از نگارگری و طبیعت بی‌جان است.

این/جا در آغاز در خانه‌ای با قدمت صدوچندسال، در خیابان نوفل‌ لوشاتوی تهران واقع بود، که این فضا سهمی دقیق و عمیق در انتخاب آثار به‌ همراه داشت؛ اتاق‌هایی کوچک و دالان‌هایی بلند و تودرتو، مخاطب را با تجربه‌ای خاص و متفاوت روبه‌رو می‌کرد. در مجموع نوزده نمایشگاه در این فضا برگزار شد. فضای جدیدِ تالار این/جا نیز خانه‌ای قدیمی واقع در خیابان میرزای ‌شیرازیِ تهران است که در تیرماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد.

صابر ابر