انجمن گالری داران تهران

در سال‌های اخیر، انواع متفاوت و متنوع گالری‌ها // نگارخانه ها در عرصه‌ی هنر ایران در حال نشو و نمو هستند و با حضور بین‌المللی در بازارهای هنری، بی‌ینال‌ها و حراج‌خانه ها، هنرمندان بومی را معرفی و حمایت کرده‌اند، منتها به دلیل محدودیت‌های اقتصادی تجارت ایرانی، این سهم، نسبت چندانی با تعداد و میزان فعالیت گالری ها ندارد. با توجه به این سابقه تاریخی و نیز اهمیت تهران به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی آسیای غربی ضرورت انسجام بخشی به فعالیت گالری ها به شدت احساس می‌شود؛ تاسیس انجمن صنفی گالری داران با هدف گسترش و توسعه فعالیت اقتصادی گالری داری و نیز ساخت و سازه‌بندی جدید برای این حرفه انجام پذیرفته است.

اخبار، اطلاعیه ها و مطالب انجمن

اخبار

انجمن صنفی نگار خانه داران تهران برگزار می کند:کارگاه یک روزه با عنوان ” نگارخانه داری، ساختار بازار و چالش ها”

کارگاه یک روزه با عنوان “نگارخانه داری، ساختار بازار و چالش ها” که توسط انجمن صنفی نگار خانه داران تهران برگزار می‌شود، به منظور ارائه اطلاعات و بحث درباره نگارخانه داری، بازار نگارخانه‌ها و چالش‌هایی که این صنعت روبروست، برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »

همکاران و حامیان انجمن