گالری ایوان

گالری ایوان به همت خانواده قویمی که از مجموعه داران حرفه ای ایران هستند، به تاریخ فروردین ۱۳۹۵ افتتاح گردید.

ایوان در نظر دارد که از راه فرهنگ و هنر، در خدمت هنر و انسانیت باشد و دری بگشاید به دنیای زیبایی ها.

هدف این مجموعه معرفی و حمایت از هنرمندان جوان معاصر و پیشرو و همچنین تقدیر از هنر پیشکسوتان است و بر این باوریم که رابطه هنرمند و گالری، یک رابطه دو طرفه و کاری گروهی ست.

در کنار حمایت از هنر و هنرمند، تمامی در آمد ایوان صرف امور خیریه و برای حمایت از انسان و انسانیت خواهد شد.

همچنین در راستای اهدافمان کوشش بر این است که نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین المللی نیز فعالیتمان را گسترش دهیم.

در پایان باور داریم که حمایت از هنرمند تنها خرید آثار او نیست بلکه حمایت از ساعت ها آزمون و خطاست. حمایت از تمام لحظه های شاد و غمگین اوست و درک روح هنری دمیده شده  در آثارش خواهد بود.

حوریه قویمی