انجمن صنفی نگارخانه داران تهران

گالری جاوید

گالری جاوید از سال ۱۳۹۷ با مدیریت علیرضا جاوید فعالیت خود را آغاز کرده است. مجموعه فعالیت های این گالری تا به امروز شامل برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی از هنرمندان شناخته شده معاصر ایران بوده است. یکی از فعالیت های اصلی گالری جاوید همکاری با پژوهشگران و کیوریتورهای فعال در عرصه هنر معاصر ایران است و در هر فصل نمایشگاه هایی با موضوع تاریخ هنر نیز برگزار میکند. ساختمان گالری با معماری متعلق به دوره پهلوی دارای حیاط و یکصد و بیست متر فضای نمایشگاهی است. آدرس: خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان زرتشت غربی، خیابان یزدان، پلاک ۱۷، واحد ۱

علیرضا جاوید