گالری شلمان

نگارخانه شَلمان در سال 1390 با هدف حمايت از استعدادهاي جوان و با شعار “شَلمان بوستان استعدادهاي جوان است، نه گورستان يادمانهاي فرهنگي” به مديريت علي مزارعي و با ياري تيم اجرايي خود که از مدرسين و دانش آموختگان رشته هاي مختلف هنر هستند، همچون دکتر گلي اميدوار، دکتر پژمان دادخواه، استاد عباس رحيمي، دکتر يوسف شجري، کتايون کاظميان، مسيحا ماندگار، نوشين محققي، پرويز معزز و کيوان نظام آبادي شروع به کار کرد.

گالري شَلمان همواره کوشيده است فراتر از مسائل حاشيه اي جامعه هنري قدم برداشته و در کنار کشف استعدادهاي هنرمندان جوان، پايبندي خود را به اخلاقيات و احترام به پيشکسوتان و ارج نهادن به مقام شامخ هنري هنرمندان گرامي کشور هرچه بيشتر حفظ نمايد. در اين راستا افتخار داريم که به عنوان اولين گالري ايراني که منشور اخلاقي مدوني دارد، با تمام وجود به بند بند آن متعهد باشيم.

در اين چند سال پشتوانه و دلگرمي ما، ياري اساتيد و دوستاني بوده که همواره گالري شَلمان را مورد لطف خود قرار داده اند همچون: کوروش اديم، دکتر عليرضا اژدري، دکتر عطاءالله اميدوار، استاد کامران عدل، استاد يعقوب عمامه پيچ، استاد محمدحسين فرج، اميرعلي فهيمي، استاد نادر مشايخي، استاد ليلا نورايي، آرش يدالهي،…

علی مزارعی