گالری نیان

فعالیت های گالری نیان، از سال۹۷ آغاز شد.

انضباط کاری، محیا کردن فرصت برای نسل جوان و میانه، ایجاد و توجه به احترام متقابل مابین گالری و هنرمند، پرهیز از توجه اکید به بازار، اهمیت دادن به لزوم آزمون و خطا در مسیر حرفه‌ای هنرمند، ایجاد بستر برای تولید محتوا و تلاش برای شکل تازه‌ای از رفتار و اخلاق حرفه‌ای، اَهَم مواردی‌است که برای دست‌یابی به آن تلاش خواهد شد.

هنر این سرزمین، چه با انگیزش‌های معاصر، چه رویکردهای مدرنیستی ویا نگاه کلاسیک، اگر دارای عمق و کیفیت باشد و از دل دغدغه‌ای امروزین حاصل شده باشد، بر دیوار نیان جای خواهد داشت. شناخت و پرورش این دغدغه‌ها و سپس محیا کردن شرایط حضور و بروز آن در مجامع و رخدادهای بین‌المللی، افق نگاه نیان را تشکیل می‌دهد.

بی‌شک هنرمند جدا از آثارش نیست و نیان، توجه ویژه‌ای به رفتار حرفه‌ای آنان دارد و از این طریق ارتباط بین خود و آنان را ارتقا می‌دهد و تلاش می‌کند تا ملزومات روانی و فیزیکی مطلوب برای هنرمندِ خود فراهم کند.

نیان آگاه است که حس رضایت و اطمینانِ ناشی از دریافت احترام حرفه‌ای، تا چه اندازه به ارتقا کیفیت تولیدات هنرمندان کمک می‌کند.

نیان، برای وضوح و حفظ مختصات هر یک از هنرمندانِ خود، می‌اندیشد.

مهدی محسنیان

متولد 1361

مجموعه دار و فعال در زمینه انتشار کتب هنری نفیس

موسس نگارخانه نیان