گالری هفت ثمر

گالری «هفت ثمر» درسال ۱۳۷۲ افتتاح گردید و فعالیت خود را در هفتم خردادماه ۱۳۷۳ با برپایی نمایشگاهی از تاپیستری های «لی لا ثمری» آغاز نمود. «هفت ثمر» توسط «لادن ثمری»، «لی لا ثمری»، «امیرحسین ثمری»، «فرهاد ثمری» و «سارا مهرعلی زاده»(ثمری) که خانواده ثمری را تشکیل می دهند، اداره میگردد. اکنون مدیریت گالری با «لی لا ثمری» است. «لادن و لی لا» تحصیل کرده هنر میباشند، «امیرحسین» و «فرهاد» شاعر هستند و سارا آرشیتکی (معمار).

نام «هفت ثمر» به دلیل علاقه این خانواده به عدد هفت انتخاب شده است که در فرهنگ ایرانی جایگاهی عرفانی و ملی دارد، چون: هفت شهرعشق را عطار گشت، هفت گنبد، هفت آسمان، هفت سین یا هفت شین نوروز باستانی. البته اعتقاد به عدد هفت دربسیاری از فرهنگها وجود داردو از آن جمله هفت روز هفته، هفت هنر … است.

گالری «هفت ثمر» درهمان ابتدای فعالیت خود، تشویق هنرمندان جوان و آشنا نمودن اقشار گوناگون مردم با هنر به ویژه هنرمدرن را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب نمود و در طی سالهای فعالیت خود همواره این هدف را دنبال کرده است.

لی لی ثمری