کارگروه ها

انجمن نگارخانه داران تهران
کارگروه های تخصصی

سینا جعفر – شیث یحیایی– آسیه مزینان – علی مزارعی – آناهیتا شمیده

هنگامه معمری- رزیتا شرف جهان- احسان لاجوردی- شاهد صفاری- لی لا ثمری

هنگامه معمری- فرهاد آذرین- الهه جواهری- شیث یحیایی- امین عبد الملکی

شاهد صفاری- آریا شکوهی اقبال- مریم مجد- رزیتا شرف جهان- ارکیده درودی- پریسا پهلوان

ایمان صفایی- احسان لاجوردی- نرگس چالاک- شهروز نظری- سجاد باغبان ماهر- فرشید پارسی کیا- نیلوفر علیها

احسان لاجوردی- شیرین پرتوی- پریسا پهلوان- مریم مجد- شهروز نظری