آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران شهر تهران

از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی نگارخانه داران تهران دعوت میگردد که در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/24 ساعت 13 در محل خانه کارمان تهران واقع در خیابان پاسداران، پایین تر از میدان نوبنیاد، خیابان کوهستان یکم، پلاک 5 حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

۱-گزارش خزانه دار

۲-گزارش بازرس

3- برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

4-افزایش حق عضویت سالیانه اعضا به استناد بند ۱۰ ماده ۱۳ اساسنامه

خانه کارمان بر روی نقشه

هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نگارخانه داران تهران