گالری اثر

نگارخانه اثر در تاریخ پنجم آبان 1378 فعالیت خود را با مدیریت هنری امید تهرانی درمکان اولیه خود واقع در محله درکه تهران آغاز نمود. پس از چهار سال و با پشتیبانی یکی از مهم ترین حامیان هنر ایران، خانم مریم کیهان (علوی)، این نگارخانه به مکان کنونی خود واقع در خیابان ایرانشهر نقل مکان کرد.

از بدو تاسیس تا کنون، نگارخانه اثر به کشف و حمایت هنرمندان، ترویج هنر ایران در داخل و خارج از کشور، جذب مجموعه داران ایرانی و غیر ایرانی خارج از کشور به هنر معاصر ایران و همچنین ایجاد مجموعه داران جدید پرداخته است. همچنین با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات هنری، این نگارخانه به آموزش و حمایت نیروهای متخصص درزمینه های حرفه ای مربوط به برگزاری نمایشگاه، مجموعه داری، بایگانی و نگاه داری آثار هنری و همچنین مرمت آثار هنری فعالیت داشته است. از دیگر فعالیت های فرهنگی نگارخانه اثر، حمایت مالی از نشرکتب هنری و تهیه و چاپ کاتالوگ های نمایشگاههای داخلی و خارجی بوده است.

امروزه نگار خانه اثر با مجموعه بزرگی از هنر مدرن و معاصر ایران و همچنین  با همراهی تعدادی از هنرمندان معاصربه فعالیت حرفه ای مشغول است.

مریم مجد