گالری اِو

اِو خانه است .

ایده راه اندازی گالری اِو با یک هدف بزرگ بوجود آمده است .

<< جایی برای معرفی هنرمندهای مستعد خارج از تهران (شهرستان) وجود ندارد! >>

در اِو ما میخواهیم خانه ای باشیم ، فضایی برای امید و آرامش برای همه هنرمندهای ایرانی

آیدا امامی

آیدا امامی

سوابق تحصیلی

کارشناسی معماری دانشگاه هنر معماری شیراز1389

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران1392

کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه جامع پیام نور تهران1394

موسس گروه معماری و استودیو طراحی مبلمان اِو از سال 1393

موسس گالری هنری اِو از اسفند 1397

ایده پرداز و مدیر محتوایی وبسایت تخصصی معماری و دکوراسیون “یومی خانه” به مدت 2 سال