گالری ثالث

گالری ثالث ، در سال 2015 تاسیس شد و یک سازمان هنری پیشرو است که فعالیت های هنرمندان مختلف و برجسته را مدیریت می کند.این گالری بستری است که در آن هنر و هنرمندان می توانند آزادانه نظرات و مفاهیم خود را با آزادی بیان ابراز کنند.

گالری ثالث  پیشگامان هنر و نسل جوان هنرمندان معاصر ایرانی و بین المللی را معرفی می کند و آثار هنرهای نمایشی ، مجسمه ها ، عکاسی و همچنین روش ها ، تکنیک ها و سبک های جدید را به نمایش می گذارد.

سینا جعفریه