گالری دامون فر

گالری دامون‌فر در اثر  رویداد تجسمی داموف فر ویژه جوانان زیر 25 سال ایران، تیر ماه 1385 آغاز به کار کرد. این گالری سال‌هاست با همکاری نماینده فابر- کاستل، پ‌ب‌ا، وینزورونیوتن، کانسون و کویلو پیوندهایی مستمر با جامعه هنری ایران دارد، و از این مسیر دست به اقدامی ثمر بخش و تاثیر گذار در فضای جامعه هنرمندان جوان ایران زده است. شناسایی استعداد دهای درخشان و حمایت از ایده های ناب به عنوان راهکاربی برای بهتر زیستن و ارتقای دانش بصری، و خلق انگیزه برای گرایش هنری جوانان از اهداف این نگار خانه است.

شهرزاد انصاری