گالری سیحون

گالری سیحون قدیمی‌ترین نگارخانه هنری فعال در ایران است که نقش مهمی در معرفی استعدادهای هنری ایران داشته است. معصومه سیحون در سال ۱۳۴۵ گالری سیحون را بنیان نهادند که یکی از اولین نگارخانه‌های هنری ایران است و قدیمی‌ترین گالری هنری فعال در کشور به‌ شمار می‌آید. گالری سیحون با تلاش و مدیریت معصومه سیحون، از سال ۱۳۴۵ تاکنون بدون وقفه به فعالیت ادامه داده و از آغاز کار تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نمایش از آثار معاصر هنرمندان نوپای ایرانی ارائه داده ‌است، از جمله آثار هنرمندانی که بعدها به شهرت ملی رسیدند مانند سهراب سپهری، بهمن محصص، حسین زنده رودی، ژازه طباطبایی، مسعود عربشاهی، رضا مافی، فرامرز پیل آرام، علیرضا اسپهبد، مش اسمائیل، مکرمه قنبری و …

برگزاری نمایشگاه از پیشگامان هنر مدرن ایران و تشویق استعدادهای این کشور برای اولین بار تنها دلایل اهمیت و اقتدار گالری هنری سیحون نیست؛ با توجه به تلاش های دیگر آن مانند شرکت در تشکیل هنر مدرن ایران، کمک به سودآوری هنر معاصر ایران، برگزاری نمایشگاه های هنری رسمی، شرکت به طور موثر در سیاست گذاری های هنری، ساده و تضمین روابط هنری ایران با کشورهای غربی هستند،، تخصص ارائه و خدمات قیمت گذاری با توجه به هنر کلاسیک و مدرن ایران …از دیگر فعالیتهای مهم این گالری است .

در حال حاضر گالری هنری سیحون امیدوار است که به آرمان های طولانی مدت خود درمورد هنرهای تجسمی ایران وفادار باقی بماند و همچنان مطابق با اصول بین المللی به معرفی استعدادهای جدید ادامه دهد.

نادر سیحون