گالری طراحان آزاد

نگارخانه طراحان آزاد در پاییزسال ۱۳۷۷ توسط رزیتا شرف جهان ومحسن نبی زاده در مکان فعلی تاسیس شد ، هم زمان با گشایش نسبی فضای هنری و با آرزوی تاسیس فضایی تجربی برای هنرمندان جوان و پیشرو که امکان نمایش آثارشان را در محدوده ی گالری های تهران نمی یافتند – آثاری با گرایش نو بر بستر تفکری انتقادی وبا بهره گیری از گستره ی پهناور، رسانه های متکثر هنری ، طراحان آزاد گام به گام بر اراده ی خود مصمم تر شد ، زمانی که هنرمندان جوان بسیاری با ایده ها و آثار جدیدشان می خواستند هوایی تازه به بدنه هنر رسمی بدمند، این گالری کوچک در کنار میدانگاهی فرعی درمرکز شهر تهران که برای دانشجویان و جوانان به سهولت قابل دسترسی است خیلی زود به فضایی مناسب برای نقد و گفتگوی هنرمندان نوگرا، نمایش ویدئوها،پرفورمنس ها و نمایشگاه های چند رسانه ای جمعی و انفرادی تبدیل شد. و طی بیست سال،فعالیت مستمر خود را با همین رویکرد ادامه داد . اینک نیز تاکیدبرصحنه ی نمایش تجربه های نوین را عمده ترین هدف خود می داند.

رزیتا شرف جهان

متولد 1341  تهران

1374- کارشناسی ارشد پژوهشی هنر  از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران  

1370 – کارشناسی نقاشی  از دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران

1360 – ديپلم  مجسمه سازی از  هنرستان هنرهای زيبا دختران تهران  

آتلیه انیمیشن صدا و سیما از 68 13 تا 1371

عضو فرهنگنامه کودکان و نوجوانان از   1370 تا 1380

عضو انجمن نقاشان ایران  از  1378 تا کنون

مدیر کمیته نمایشگاه های انجمن نقاشان ایران از 1378 تا 1387

عضو گروه   30+  از  1378 تا 1386

مدرس دانشگاه های هنری از 1380 تا کنون

موسس و مدیر گالری ممیز   1378 تا 1385

موسس و مدیر گالری طراحان آزاد  از 1377 تا کنون