گالری علیها

گالری علیها مهر ماه سال 1394 توسط خانواده علیها تاسیس شد و در طی فعالیت های خود به یکی از گالری های برجسته در هنرهای تجسمی و هنرهای مفهومی تبدیل شد. حوزه تخصصی این گالری هنر معاصر ایران است و یکی از مهمترین اهداف کشف نخبگان هنری و معرفی آنها به جوامع هنری داخل و خارج از ایران است.

یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه این مرکز هنری استفاده از مشاوران حرفه ای و باتجربه هنر ایرانی و فرانسوی است.

این گالری از همان ابتدا در ساختمانی توسط دکتر معمار فرحبخش در شمال تهران واقع شده است و با استفاده از سیستم روشنایی Iguzzini ایتالیایی و دو سیستم صوتی Sony Dolby کیفیت بی نظیری را به مخاطبان ارائه می دهد.

 

نیلوفر محمد علیها