گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما در اردیبهشت ماه سال 1396 آغاز به کار کرده است. تکتم فرمانفرمایی مدیر این گالری است. وی که دکتری مدیریت فرهنگی هنری دارد و عضو هیأت علمی دانشگاه است؛ حاصل سال ها تجربیات خود در زمینه آموزش را به صورت عملی و با نگاهی آکادمیک به مقوله هنر در قالب تأسیس گالری فرمانفرما به کار گرفته است و تلاش دارد تا از مدیریت هنری در فضای کسب و کار نیز بهره ببرد.گالری فرمانفرما در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، خیابان اعرابی دوم، در دو طبقه واقع شده است و مساحت هر طبقه به متراژ 166 متر مربع است که اقدام به برگزاری نمایشگاه های هنری و نشست های تخصصی می کند. این گالری خود را به مثابه پلی میان هنرمند و مخاطب می داند و در این راستا به هنرمندان کمک خواهد کرد تا برای آثار هنری خود فضایی برای ارتباط هر چه بهتر با دنیای بیرون و مخاطبان و حامیان هنری ایجاد کنند و در ضمن به مخاطبین نیز یاری خواهد رساند تا به شناخت عمیق تر هنرمندان و آثار آنها نائل گردند.چندی از سیاستگزاری گالری فرمانفرما بر اساس نیل به اهداف بلند مدت این گالری است که شامل موارد زیر است؛

۱- حضور مستمر و مداوم در عرصه هنر 
۲- حضور مستمر و مداوم در دوسالانه های معتبر بین المللی 
۳- برگزاری ۲-۳ نمایشگاه در سال برای هنرمندان خارجی 
۴- خلق و تداوم برگزاری یک رویداد هنری
۵- داشتن نگاه علمی به گالری داری نه تنها بازار و حراجی های داخلی و خارجی بلکه نگاهی آکادمیک 
۶- توجه به موزه ها و بینال های بین المللی 
۷- ترغیب سرمایه داران به منظور ورود به بازار هنر و خرید آثار هنری 
۸- تلاش بر مخاطب سازی هر چه بیشتر و تاثیر آن در ارتقاء سطح ذائقه فرهنگی توده مردم 
۹- کمک به درک درست و علاقه عموم مردم از آثار هنری معاصر در جهت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی در این حوزه 
۱۰- ایجاد فضایی برای شناسایی و ارتقاء هنرمندان معاصر ایران 
۱۱- تاسیس مرکزی به منظور تبادل و ارتقاء هنرمند در بین ملل مختلف 
۱۲- تقویت فضای گفتگو بین هنرمندان ، منتقدان، مجموعه داران و عموم مردم 
۱۳- حمایت از پروژه ها و ایده های اصیل هنرمندان 
۱۴- هم افزایی و تولید دانش (انتشارات – نمایش – مستندسازی و …) 
۱۵- سازماندهی کلکسیون های هنر معاصر ، کلکسیون داران 

تکتم فرمانفرمایی