گالری ماه

در سال‌هاي اخير به لطف زحمات هنرمندان و هنر دوستان، عرصه هنرهاي تجسمي در كشور ما پيشرفت چشمگيري يافته است. تاسيس نگارخانه ماه تلاشي است در همراهي با اين حركت. اميد آن است كه بتوانيم با جلب همكاري منتقدان هنري و هنرمندان، عرصه هنر را به همراه مناسبي براي آثار هنري تبديل كنيم.

شهناز خوانساری