گالری نگر

گالری نگر فعالیت خود را از زمستان سال 1394 در محدوده قیطریه تهران  با مدیریت سرکار خانم میترا تیموری  آغاز کرده است.عنوان “نگر” دعوتی ادبی و محترمانه است از مخاطبین برای تماشا…

سرلوحه اهداف و فعالیت های این گالری ، بر مبنای استعدادیابی هنرمندان جوان وتشویق آنان از طریق ارائه آثارشان، بنا نهاده شده است .مدیران این گالری بر این باورند که ارتقا همه جانبه­ی فرهنگ حمایت از هنرمندان، موجب خواهد شد که هنر اصیل و ناب ایرانی در جهان به جایگاه بایسته ی خود نائل آید و باعث افتخار است که گالری نگر، سهمی از رشد هنرهای تجسمی را به خود اختصاص داده است. این گالری از ابتدا، با فعالیت مداوم و پشتکارفراوان در راستای نائل آمدن به اهداف خود، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های پی در پی کرده است و در مدت سه سال که از افتتاح آن میگذرد، هر هفته افتتاحیه‌ ی جدیدی داشته است . برگزاری یک افتتاحیه در هر هفته، نیاز به تلاش و سخت کوشی خاصی دارد که بی گمان در این مقام، رتبه فعال ترین گالری تهران را می توان به “نگر” اختصاص داد.

گالری نگر با کمک و مشاوره از سه کارشناس که هرکدام در یکی از زمینه های هنرهای تجسمی معاصر(نقاشی، حجم و چیدمان)، نقاشیخط و خوشنویسی و آثار پیشکسوتان، تبحر و مهارت دارند، به صورت ادواری نمایشگاه های تخصصی مربوطه را نیز برگزار می نماید.در جهت تشویق هنرمندان جوان مستعد، گالری در طول سال، نمایشگاه هایی را برگزار می کند که آثار هنرمندان جوان را در کنار آثار پیشکسوتان به نمایش می گذارد و این اقدام گذشته از این که موجبات ایجاد انگیزه مضاعف در این هنرمندان مستعد را فراهم می کند، باعث شده که مجموعه دارانی که به بهانه دیدن آثار پیشکسوتان به نمایشگاه دعوت می شوند، نگاهی جدی تر هم به آثار هنرمندان جوان داشته باشند. 

“نگر” این افتخار را دارد که از بین هنرمندان مستعد و جوان ، چند هنرمند را انتخاب کرده و به صورت دائم با خرید آثار ایشان، برگزاری نمایشگاه های انفرادی و ارسال آثار ایشان به کشورهای اروپایی ، سهم سرمایه گذاری خود را  به جامعه هنرهای تجسمی ایران، در حد بضاعت ، پرداخت نماید.

تیم حرفه یی نگر، در ادامه ی این تلاش ، بر این باورند که این سخت کوشی، نتیجه یی مطلوب را برای گالری، مدیران و هنرمندان این گالری به ارمغان خواهد آورد و در این راستا با امید رشد و تعالی هنر تجسمی ایران، هرروز قدم های جدی تر را برمی دارد.  

میترا تیموری