دومین دوره مجمع عمومی انجمن صنفی نگارخانه داران تهران در تاریخ ۳۰ شهریور ماه در محل انجمن برگزار شد.

دومین دوره مجمع عمومی انجمن صنفی نگارخانه داران تهران در تاریخ ۳۰ شهریور ماه در محل انجمن برگزار شد.
نتیجه انتخابات به شرح زیر می باشد.
اعضای هیئت مدیره:
آقای سینا جعفریه
آقای احسان لاجوردی
خانم شاهد صفاری
خانم هنگامه معمری
خانم پریسا پهلوان
عضو عل البدل اول:
آقای ایمان صفایی
عضو علی البدل دوم:
خانم آریا شکوهی اقبال
بازرس اصلی:
آقای حسین محسنی
بازرس علی البدل:
خانم نرگس چالاک

در این جلسه که با اکثریت آرا برگزار شد، نماینده وزارت کار وامور اجتماعی نیز حضور داشت و در نهایت خانم‌ها پریسا پهلوان، هنگامه معمری و شاهد صفاری و آقایان سینا جعفری و احسان لاجوردی به عنوان اعضای اصلی و آقای ایمان صفایی و خانم آریا اقبال به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و نیز آقای حسین محسنی به عنوان بازرس و خانم نرگس چالاک به عنوان بازرس جایگزین انتخاب شدند

در آغاز جلسه گزارش عملکرد سه ساله هیئت مدیره پیشین قرائت شد و ریاست پیشین انجمن سرکار خانم الهه جواهری ضمن تبریک به گروه جدید و تشکر از اعضای قبلی اظهار امیدواری کرد انجمن چون گذشته به سمت تبیین قوانین و اصلاح شرایط موجود پیش رود و بتواند تعامل روشن و سازنده ای با نهادهای فرهنگی و دستگاه های سیاست گذار داشته باشد.